อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 12

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าอบรมของ อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 12 ในวันที่ 28-30 กันยายน 2564 จัดโดยหน่วยงานสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom เอกสารแนบ

Continue Readingอาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 12

ขอแสดงความยินดีแก่ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ?????   

Continue Readingขอแสดงความยินดีแก่ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ  เพื่อชี้แจงการฝึกปฎิบัติชุดวิชา 89703 และวางแผนการฝึกปฏิบัติในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ร่วมกัน และได้มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวางแผนร่วมกับชุมชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข