ติดต่อเรา

School of Nursing, Sukhothai Thammathirat Open University 9/9 Chaengwattana Rd., Bangpood, Pakkret, Nonthaburi, 11120, Thailand.

Monday-Friday: 8am to 6pm

02-504-8036-7 Fax : +66 2503 2620

e-mail : nsoffice@stou.ac.th

website: http://nursing.stou.ac.th