ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 45 ปี

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 45 ปีเรื่อง “ขับเคลื่อนการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.  ประชุมรูปแบบเผชิญหน้า ณ…

บริการนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.