ขอแสดงความยินดีแก่ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 💐🎉🎉🎉💐   

Continue Reading ขอแสดงความยินดีแก่ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

ประชาสัมพันธ์ MOOC 2564

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) จัดทำโครงการนวัตกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ให้บุคคลทั่วไปทุกวิชาชีพจำนวน 420 ชม เรียนออนไลน์ภาคทฤษฎีและทดลองปฏิบัติ 200 ชม. ฝึกปฏิบัติ 220 ชม. เรียนออนไลน์ฟรี !!! ตลอดหลักสูตร เรียนจบรับประกาศนียบัตรรับรองฯ จากโครงการฯ ชม Clip Video แนะนำโครงการที่นี่ >> https://youtu.be/EyB6Y4Tz2AEภาพรวมเกี่ยวกับโครงการฯ >> https://bit.ly/thaimooceldercareศึกษาคู่มือการสมัครและเรียนบน Platform…

Continue Reading ประชาสัมพันธ์ MOOC 2564

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ  เพื่อชี้แจงการฝึกปฎิบัติชุดวิชา 89703 และวางแผนการฝึกปฏิบัติในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ร่วมกัน และได้มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวางแผนร่วมกับชุมชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

Continue Reading สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข