สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2565 โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับทีมผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา คณาจารย์และบุคลากรของ มสธ โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยบรรยากาศที่ อบอุ่น เป็นกันเองและสนุกสนานแบบ New normal เมื่อวันที่ 5 เมษายน…

Continue Readingสุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความยินดีที่จะประกาศว่า อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความยินดีที่จะประกาศว่า อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 เอกสารประกอบการอบรม

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความยินดีที่จะประกาศว่า อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริการสุขภาพและการ พยาบาล(Digital Technology for Healthcare and Nursing Services)”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริการสุขภาพและการ พยาบาล (Digital Technology for Healthcare and Nursing Services)" ให้แก่ ทีมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษา และผู้สนใจ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ สามารถลงทะเบียนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริการสุขภาพและการ พยาบาล(Digital Technology for Healthcare and Nursing Services)”