ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ เรื่อง การพยาบาลในยุคพลิกโฉม

Continue Readingประชาสัมพันธ์โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ เรื่อง การพยาบาลในยุคพลิกโฉม

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

เชิญผู้สนใจมาร่วมปณิธานกับชาว มสธ. ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 อัตรารีบมาสมัครกันนะคะLink :  https://reg.stou.ac.th/forms/hr/apply.aspx

Continue Readingรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

ทำบุญ ตักบาตรวันมาฆบูชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา” เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร

Continue Readingทำบุญ ตักบาตรวันมาฆบูชา