ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Leading innovation through nirsing education in the Yerevan 2022” บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดย Professor Dr.Paul Ratanasiripong from Educational Leadership Department, California State University ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ระหว่างการยื่นขอจากสภาการพยาบาล

Link การเข้าประชุม

Continue Readingขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Leading innovation through nirsing education in the Yerevan 2022” บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดย Professor Dr.Paul Ratanasiripong from Educational Leadership Department, California State University ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ระหว่างการยื่นขอจากสภาการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ว่าที่ ดร.สุพัตรา ช่างสุพรรณ ที่ผ่านการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ได้เรียบร้อย

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ว่าที่ ดร.สุพัตรา ช่างสุพรรณ ที่ผ่านการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ได้เรียบร้อย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช