🟢 “มสธ.” …เรียนและทำงานไปพร้อมกันได้อย่างมีความสุข
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)

  • หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
    ▪️ สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
    ▪️ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ⬇️⬇️
📌 ระดับปริญญาโท (สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567)

👉🏻📌สมัครออนไลน์ https://ogs.stou.ac.th/apply-graduate/

👉🏻สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบัณฑิตศึกษา : 02504 7560-4 Call center : 0 2504 7788

👉🏻สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. : 02 504 8036-7

LINE @STOU คอลเซ็นเตอร์