คณาจารย์กราบสวัสดีรดน้ำดำหัว ขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณต่อสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2565

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย พาคณาจารย์และน้องๆเลขากิจ กราบสวัสดีรดน้ำดำหัว ขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณต่อสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2565 … #สงกรานต์2565 #สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ #มสธ

Continue Readingคณาจารย์กราบสวัสดีรดน้ำดำหัว ขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณต่อสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2565

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2565 โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับทีมผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา คณาจารย์และบุคลากรของ มสธ โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยบรรยากาศที่ อบอุ่น เป็นกันเองและสนุกสนานแบบ New normal เมื่อวันที่ 5 เมษายน…

Continue Readingสุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความยินดีที่จะประกาศว่า อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความยินดีที่จะประกาศว่า อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 เอกสารประกอบการอบรม

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีความยินดีที่จะประกาศว่า อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3