ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 24-25…

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ วันที่ 6 กันยายน 2562 เนื่องในโอกาส วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ  เรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลกับการพยาบาลเพื่อสังคม” วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา…

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ

     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมด้วยคณาจารย์ ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ. และบุคลากร จัดพิธีทำบุญ ณ สาขาวิชาฯ เนื่องในวันครบรอบการจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์…

บริการนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.