ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. นำโดย พ.ต.อ.หญิง สมจิตต์ อุทยานสุทธิ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชยมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร…

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม”

     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นถึงความสําคัญของโรคเรื้อรัง (Chronic diseases) ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามสุขภาพและระบบการดูแลสุขภาพไปทั่วโลก จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” (Seamless Continuity of Care Management…

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

     คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ…

บริการนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.