ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “สาดน้ำสงกรานต์ เบิกบานละลานตา ด้วยลายดอก” ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “สาดน้ำสงกรานต์ เบิกบานละลานตา ด้วยลายดอก” ประจำปี 2562  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมภายในงานมีทั้งพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด“รำมโนราห์คล้องบ่วง” ชุด“บายศรีสู่ขวัญ” ชุด“ตะลุงมอญซ่อนผ้า” ชุด“รำคอกระเช้าโจงกระเบน” ชุด“รำวงเพชรบุรี” และการเปิดซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่มมากมาย

กีฬาสี "เขียว-ทองสัมพันธ์" 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกับสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราชในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) “เขียว-ทองสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน ณ บริเวณอาคารสุโขสโมสร ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ แบดมินตัน ฟุตซอล วอลเลย์บอล…

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562 แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือพัฒนางานวิชาการ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาครึ่งแรกของปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยบรรยากาศการทำงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน…

บริการนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.