WELCOME TO SCHOOL OF NURSING

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการนักศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “สาดน้ำสงกรานต์ เบิกบานละลานตา ด้วยลายดอก” ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “สาดน้ำสงกรานต์ เบิกบานละลานตา ด้วยลายดอก” ประจำปี 2562  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมภายในงานมีทั้งพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด“รำมโนราห์คล้องบ่วง” ชุด“บายศรีสู่ขวัญ” ชุด“ตะลุงมอญซ่อนผ้า” ชุด“รำคอกระเช้าโจงกระเบน” ชุด“รำวงเพชรบุรี” และการเปิดซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่มมากมาย

กีฬาสี "เขียว-ทองสัมพันธ์" 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกับสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราชในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) “เขียว-ทองสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน ณ บริเวณอาคารสุโขสโมสร ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ แบดมินตัน ฟุตซอล วอลเลย์บอล…

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562 แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือพัฒนางานวิชาการ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาครึ่งแรกของปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยบรรยากาศการทำงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน…

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลาเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

🎉โดยมีขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)

🎉สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนาทั่วประเทศ
3. ส่งทางไปรษณีย์

🎉การแจ้งผลการคัดเลือก
1 จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
2 ตรวจสอบทางเว็บไซต์

ผู้ที่สนใจสามารถ:
ดาวโหลดใบสมัคร ปริญญาโท 👉 https://www.stou.ac.th/…/Ma…/EN/2563/register_master63_1.pdf

ระเบียบการรับสมัคร 👉https://www.stou.ac.th/…/Maste…/EN/2563/publish_master63.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉https://www.stou.ac.th/t…/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร

You are a student, want to be a student with us?

สนใจศึกษากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก ⇒

คณะทำงานต่างๆของสาขาวิชา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ.