ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้วิทยะฐานะตำแหน่ง Senior Fellow ของ Advance HE ประเทศอังกฤษ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ผู้ผ่านการพัฒนาเป็นบุคลากรมืออาชีพด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลของ Advance HE ประเทศอังกฤษ ได้วิทยะฐานะตำแหน่ง Senior Fellow อีกหนึ่งท่านของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้วิทยะฐานะตำแหน่ง Senior Fellow ของ Advance HE ประเทศอังกฤษ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 แด่ รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต กิตติเมธีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ คุณจินดา ศรีไสว

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล อดีตประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 แด่ คุณจินดา ศรีไสว ประธานชมรมพยาบาลศาสตร์ มสธ. คนแรก

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ คุณจินดา ศรีไสว