ประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล”

ประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล”

📢📢📢  📢   ส สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพยาบาลศิริราช รุ่น 28 ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล” ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
🎉 ได้หน่วยคะแนนศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 11 หน่วยคะแนน
💵 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800 บาท

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR code หรือ https://forms.gle/o8CVm8r2vAnVKvkv8

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ QR code หรือ https://drive.google.com/…/1l_4Rwpkg48YDceGywraGdJLyY5…/view

เอกสารประชาสัมพันธ์ ได้ที่ QR code หรือ https://drive.google.com/…/1ajaZodJjXNx-Nw1mQ5p8t6ry8s…/view

และสำรองห้องพักได้ที่ QR code ….. รอพบกับทุกท่านที่ มสธ. นะคะ 👏😄

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและชำระเงิน ภายในวันที่  31  มกราคม  2563

ชื่อบัญชี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. บัญชีเลขที่ 147-0-00122-5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินที่ E-mail : papuy_jung@hotmail.com หรือ

ID Line : puyjungjung หรือ โทรสารหมายเลข ๐-๒๕๐๓-๒๖๒๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาญจนา  จันทร์สุวรรณ ตามที่อยู่ติดต่อดังกล่าว หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-8036-7 

Leave a Reply

Close Menu
Close This Panel