ประชาสัมพันธ์รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล (Digital Technology in Healthcare and Nursing)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจลงทะเบียน ได้ที่ > https://oce.stou.ac.th/digital-technology-in-healthcare-and-nursing/

Continue Readingประชาสัมพันธ์รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล (Digital Technology in Healthcare and Nursing)

ขอเชิญมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์และเพื่อนบัณฑิต🌸วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 น. จุดนัดพบ: ณ ซุ้มถ่ายภาพสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ริมสระน้ำ หลังจากนั้นจะไปถ่ายภาพ ณ ห้องสมเด็จพระปกเกล้า อาคารบรรณสาร ชั้น 2

Continue Readingขอเชิญมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์และเพื่อนบัณฑิต🌸วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 น. จุดนัดพบ: ณ ซุ้มถ่ายภาพสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ริมสระน้ำ หลังจากนั้นจะไปถ่ายภาพ ณ ห้องสมเด็จพระปกเกล้า อาคารบรรณสาร ชั้น 2

ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ เรื่อง การพยาบาลในยุคพลิกโฉม

Continue Readingประชาสัมพันธ์โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ เรื่อง การพยาบาลในยุคพลิกโฉม