มสธ. จัดงานสงกรานต์ ปี2567

มสธ. จัดงานสงกรานต์ ปี 2567 วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ใต้อาคาร วิชาการ 3 มสธ. เเละ ห้องประชุมเล็ก สาขาพยาบาล ชั้น3

Continue Readingมสธ. จัดงานสงกรานต์ ปี2567

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ  เพื่อชี้แจงการฝึกปฎิบัติชุดวิชา 89703 และวางแผนการฝึกปฏิบัติในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ร่วมกัน และได้มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวางแผนร่วมกับชุมชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข