ประชาสัมพันธ์ MOOC 2564

ประชาสัมพันธ์ MOOC 2564

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) จัดทำโครงการนวัตกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ให้บุคคลทั่วไปทุกวิชาชีพจำนวน 420 ชม เรียนออนไลน์ภาคทฤษฎีและทดลองปฏิบัติ 200 ชม. ฝึกปฏิบัติ 220 ชม. เรียนออนไลน์ฟรี !!! ตลอดหลักสูตร เรียนจบรับประกาศนียบัตรรับรองฯ จากโครงการฯ
ชม Clip Video แนะนำโครงการที่นี่ >> https://youtu.be/EyB6Y4Tz2AE
ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการฯ >> https://bit.ly/thaimooceldercare
ศึกษาคู่มือการสมัครและเรียนบน Platform Thai MOOC >> https://anyflip.com/ljyv/fyhd
– ปัจจุบันเปิดเรียนแล้ว 7 วิชา (คลิกที่เมนู – สัญลักษณ์ขีด 3 ขีด มุมบนซ้าย เพื่อลงทะเบียน หรือเข้าเรียน หากเข้าเรียนด้วย smartphone)
1. การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (STOU021) >> https://bit.ly/thstou021
2. การดูแลโภชนาการอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยฯ (STOU022)>>https://bit.ly/stou022
3. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และน่าอยู่ฯ (STOU023)>>https://bit.ly/stou023
4. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบฯ (STOU032) >> https://bit.ly/stou032
5. กฎหมายแรงงานฯ (STOU033) >> https://bit.ly/stou033
6. ความรู้เรื่องการเงินฯ (STOU034)>>https://bit.ly/stou034
7. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารฯ (STOU035)>>https://bit.ly/stou035
และเตรียมพบกับวิชาอื่นๆ อีก 8 วิชา เร็วๆ นี้
!!! สอบถามข้อมูลและเชิญชวนคนรู้จักติดตามข่าวสารต่างๆ และเพื่อเข้าเรียนได้ทาง Line OA >> https://lin.ee/QkD5IHL ,หรือ Add Line id: @103fkrdl”