การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี รอบ 2

การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี รอบ 2

ในยุคสังคมผู้สูงอายุ !!! ไม่เรียน !!! ไม่ได้แล้ว !!! ไม่เรียนแล้วจะเสียใจ !!! จะเรียนเองก็ได้ แชร์ต่อให้เพื่อนเรียนก็ได้ จะให้ผู้สูงอายุอายุก็เรียนได้ ลงทะเบียนไว้ก่อนก็ได้ !!! มีช่วงระยะเวลาเรียนบอกไว้ในระบบ !!!
วิชา การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี รอบ 2 แล้ว

วิธีการสมัครเรียนและเข้าใช้งานเบื้องต้น / คู่มือการเข้าเรียนในระบบ
>> http://bit.ly/learnstou021
ชมคลิปวิดีโอแนะนำรายวิชา
>> https://youtu.be/jw_qqJ5OpI8
และเข้าเรียนรอบ 2 ที่นี่เลย ครับ
>> bit.ly/stou021-t2

+++ ข้อควรรู้ใน Thai MOOC +++
1) ใน Thai MOOC ทุกวิชาเรียนฟรี
2) ใน Thai MOOC ทุกวิชาเรียนออนไลน์ 100%
3) สมัครที่ ThaiMOOC.org
4) การสอบจะเป็นแบบ Online บน ThaiMOOC.org เท่านั้น
5) ทุกวิชา เป็นการเรียนตามอัธยาศัย ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวกภายในช่วงที่วิชาเปิดสอน
6) หากวิชาปิดไปแล้ว ขอให้ผู้เรียนคอยติดตาม บน ThaiMOOC.org ว่าวิชานั้นจะกลับมาเปิดใหม่หรือไม่

ผู้ที่สนใจขอให้ไปที่ www.ThaiMOOC.org แล้วค้นหาวิชาที่สนใจให้เจอ จากนั้นให้ศึกษาเงื่อนไขของแต่ละวิชา