ได้รับหน่วยคะแนน CNEU 10 คะแนน สำหรับผู้ที่เรียน MOOC เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม”

ได้รับหน่วยคะแนน CNEU 10 คะแนน สำหรับผู้ที่เรียน MOOC เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม”

ข่าวดี!!!!!! สำหรับผู้เรียนนวัตกรรมการศึกษาพยาบาลทางไกล ของ มสธ. ที่ได้ผลิตบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม” ซึ่งเป็นการผลิตเนื้อหาบทเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพ

โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาและมีมติให้นับหน่วยคะแนน CNEU ของผู้ที่เรียน MOOC เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม” เป็นครั้งแรกของประเทศ ถือเป็นมิติใหม่ของการศึกษา ที่ตอบสนองกระทรวง อว. และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)

โดย รศ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ ได้แจ้งว่า

“ให้ผู้ผ่านการศึกษาด้วยตนเอง printใบประกาศนียบัตร ยื่นขอคะแนนรายบุคคลในระบบ web application ของสภาการพยาบาล” โดยจะได้รับหน่วยคะแนน CNEU 10 คะแนน

สามารถเข้าได้ที่ลิงก์นี้นะคะ https://services.tnmc.or.th/

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ 😊

จาก ศ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

ประกาศ!!!! วิชา การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์

วิชา การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์

สำหรับการสมัครครั้งแรก ให้อ่านวิธีการสมัครเรียนและเข้าใช้งานเบื้องต้น / คู่มือการเข้าเรียนในระบบ>> https://drive.google.com/file/d/12BfegO9atGZE_pNXOYeBnPoMmYwljtJG/view

ชมคลิปวิดีโอแนะนำรายวิชา>> https://www.youtube.com/watch?v=jw_qqJ5OpI8&feature=youtu.be

และเข้าเรียนรอบ 2 ที่นี่เลย ครับ https://thaimooc.org/courses/course-v1:STOU-MOOC+stou021+2019_T2/about