ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ทำบุญ ตักบาตร วันวิสาขบูชา”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใน “ทำบุญ ตักบาตร วันวิสาขบูชา” ซึ่งนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์  อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร

Continue Readingร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ทำบุญ ตักบาตร วันวิสาขบูชา”

คณาจารย์กราบสวัสดีรดน้ำดำหัว ขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณต่อสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2565

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย พาคณาจารย์และน้องๆเลขากิจ กราบสวัสดีรดน้ำดำหัว ขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณต่อสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2565 … #สงกรานต์2565 #สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ #มสธ

Continue Readingคณาจารย์กราบสวัสดีรดน้ำดำหัว ขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณต่อสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2565

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2565 โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับทีมผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา คณาจารย์และบุคลากรของ มสธ โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยบรรยากาศที่ อบอุ่น เป็นกันเองและสนุกสนานแบบ New normal เมื่อวันที่ 5 เมษายน…

Continue Readingสุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2565 “รดน้ำ สงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย”