ประชาสัมพันธ์ MOOC 2564

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) จัดทำโครงการนวัตกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ให้บุคคลทั่วไปทุกวิชาชีพจำนวน 420 ชม เรียนออนไลน์ภาคทฤษฎีและทดลองปฏิบัติ 200 ชม. ฝึกปฏิบัติ 220 ชม. เรียนออนไลน์ฟรี !!! ตลอดหลักสูตร เรียนจบรับประกาศนียบัตรรับรองฯ จากโครงการฯ ชม Clip Video แนะนำโครงการที่นี่ >> https://youtu.be/EyB6Y4Tz2AEภาพรวมเกี่ยวกับโครงการฯ >> https://bit.ly/thaimooceldercareศึกษาคู่มือการสมัครและเรียนบน Platform…

Continue Reading ประชาสัมพันธ์ MOOC 2564