อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 12

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าอบรมของ อาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 12 ในวันที่ 28-30 กันยายน 2564 จัดโดยหน่วยงานสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom เอกสารแนบ

Continue Readingอาจารย์ ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 12

ขอแสดงความยินดีแก่ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 💐🎉🎉🎉💐   

Continue Readingขอแสดงความยินดีแก่ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ  เพื่อชี้แจงการฝึกปฎิบัติชุดวิชา 89703 และวางแผนการฝึกปฏิบัติในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ร่วมกัน และได้มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวางแผนร่วมกับชุมชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข