ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ประธานกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา และรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ ที่ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาให้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ 2563

ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรมงานเยือนเหย้าบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และทำความรู้จัก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน และการแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว รวมทั้งอาจารย์ผู้ลาออกจากราชการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความสุข สนุกสนาน และความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง

Continue Readingมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ 2563

บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย จึงจัดโครงการ “บริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ” โดยเน้นการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนและบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาสุขภาพกายและใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมก่อนวัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingบริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563