ประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 42 ปี เรื่อง “การพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่” ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams (เริ่มเปิดระบบ MS Teams ให้เข้าลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้…

Continue Reading ประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครู แนะนำมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แนะนำการเรียนการสอนในระบบทางไกล พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เสวนาพาทีจากพี่สู่น้อง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ อบอุ่น และความสนุกสนานทั้งนี้ สาขาวิชาพยาบาลขอขอบคุณคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในวันนี้นะคะ

Continue Reading ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563