โครงการ “การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" ในวันที่ 23-25 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้แนวทางการเขียนบทความวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติ และหน่วยคะแนน CNEU 12 หน่วยคะแนนสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนพมาศ ยะมะเลิศ โทร 02-5048096, 0844051956 Line ID 0844051956รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข โทร 0895114696…

Continue Readingโครงการ “การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”

ประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 42 ปี เรื่อง “การพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่” ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams (เริ่มเปิดระบบ MS Teams ให้เข้าลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้…

Continue Readingประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครู แนะนำมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แนะนำการเรียนการสอนในระบบทางไกล พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เสวนาพาทีจากพี่สู่น้อง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ อบอุ่น และความสนุกสนานทั้งนี้ สาขาวิชาพยาบาลขอขอบคุณคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในวันนี้นะคะ

Continue Readingปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563