ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธ์ 2) นางจิตเกษม เบ็ญจขันธ์ 3) นายกฤศภณ เทพอินทร์ 4) นางกานต์ณิพิชญ์ ปัญญธนชัยกุล และ 5) นางกันจณา สุทาคำ ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2562รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จำนวน 3 เรื่อง1. วิทยานิพนธ์…

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล”

     ส สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพยาบาลศิริราช รุ่น 28 ขอเชิญผู้ทีสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล" ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช🎉 ได้หน่วยคะแนนศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 11 หน่วยคะแนน💵 ค่าลงทะเบียน👉 นักศึกษาหรือสมาชิกชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. 1,200 บาท/ท่าน👉 บุคคลทั่วไป 1,800…

Continue Readingประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน: จากสถานศึกษาสู่บริการพยาบาล”