การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี รอบ 2

ในยุคสังคมผู้สูงอายุ !!! ไม่เรียน !!! ไม่ได้แล้ว !!! ไม่เรียนแล้วจะเสียใจ !!! จะเรียนเองก็ได้ แชร์ต่อให้เพื่อนเรียนก็ได้ จะให้ผู้สูงอายุอายุก็เรียนได้ ลงทะเบียนไว้ก่อนก็ได้ !!! มีช่วงระยะเวลาเรียนบอกไว้ในระบบ !!! วิชา การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี รอบ 2 แล้ว วิธีการสมัครเรียนและเข้าใช้งานเบื้องต้น / คู่มือการเข้าเรียนในระบบ…

Continue Reading การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) เปิดเรียนออนไลน์ ฟรี รอบ 2