ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. มีความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครู ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 แนะนำมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แนะนำการเรียนการสอนในระบบทางไกล พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา เสวนาพาทีจากพี่สู่น้อง และกิจกรรมสาระสังสรรค์ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนาน

Continue Readingปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ วันที่ 6 กันยายน 2562 เนื่องในโอกาส วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ  เรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลกับการพยาบาลเพื่อสังคม” วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อยู่ระหว่างดำเนินการขอหน่วย CNEU จากสภาการพยาบาล) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่   คุณนพศร หึนกระโทก โทรศัพท์ 02-504-8036-7 โดยกรุณาตอบกลับภายในวันที่  30  สิงหาคม  2562 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(สามารถดาว์นโหลดเอกสารโครงการ หนังสืออนุมัติตัวบุคคลและใบสมัครได้ตามลิงค์ดังนี้- โครงการประชุมวันสถาปนามหาวิทยาลัย…

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ วันที่ 6 กันยายน 2562 เนื่องในโอกาส วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี