สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ

     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมด้วยคณาจารย์ ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ. และบุคลากร จัดพิธีทำบุญ ณ สาขาวิชาฯ เนื่องในวันครบรอบการจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ซึ่งนับเป็นปีที่ 19 ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และก้าวต่อไปสู่ปีที่ 20

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. นำโดย พ.ต.อ.หญิง สมจิตต์ อุทยานสุทธิ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชยมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม”

     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นถึงความสําคัญของโรคเรื้อรัง (Chronic diseases) ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามสุขภาพและระบบการดูแลสุขภาพไปทั่วโลก จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” (Seamless Continuity of Care Management for Chronic Diseases in Cultural Diversity Context) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรในบรรยายและอภิปราย…

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม”