คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore

 คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้ได้ร่วมถ่ายภาพกับ A/Prof Lim Swee Hia, Senior Director, Alice Lee Institute…

Continue Readingคณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. ร่วมกับสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อยู่ระหว่างดำเนินการขอหน่วย CNEU จากสภาการพยาบาล) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมนำเสนอ poster เพื่อประกวดชิงรางวัล โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารพยาบาลสาธารณสุขฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมัครลงทะเบียนได้ที่ ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/dvgVHbYWkFnCG7GP7  การชำระค่าลงทะเบียน  โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.”  เลขที่บัญชี 147-0-00122-5แจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Email: seamlessconference@gmail.com หรือ Fax: 02-5032620 หรือ ID Lineติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พรณิศา แสนบุญส่ง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. โทร 06-1713-6942, 02-503-8036-37

Continue Readingประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562