เตรียมพบกับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) บน Thai MOOC

🎉🎉🎉🎉 เตรียมพบกับการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด “เรียนฟรี เรียนจบ ครบทุกบทเรียน สอบผ่าน !!! ได้ certificate จาก Thai MOOC” เลือก รหัสวิชา STOU 021 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) ซึ่งรายวิชานี้เหมาะสำหรับ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนที่สนใจ ชมรายละเอียดวิชาได้ที่นี่ youtube/jw_qqJ5OpI8 ติดตามเรียนได้ที่เว็บ >> https://.thaimooc.org เร็วๆนี้ สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม สามารถสอบถามกลุ่มเรียนกับทีมผู้สอนได้ที่…

Continue Readingเตรียมพบกับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) บน Thai MOOC

พิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

Continue Readingพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 4″

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 4” ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 5,800 บาท (อัตรานี้รวมเอกสาร วัสดุประกอบการฝึกอบรม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม)  ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Continuing Nursing Education Unit; CNEU) โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.stou.ac.th/study/projects/training/appTraining/appform.htm

Continue Readingขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 4″